УРОК 3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК, ВIД ЯКОГО ЗАЛЕЖИТЬ РОЗМІР ПЕНСІЇ
11.10.2016
Розмір пенсії залежить не тільки від страхового стажу конкретної людини, але і від заробітку, який вона отримувала протягом трудової діяльності і, що важливо, сплачувала з нього внески в Пенсійний фонд.
Заробітна плата для обчислення пенсії враховується за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, починаючи з липня 2000 року.
ЧИ ВРАХОВУЄТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПЕНСІЇ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ДО 01 ЛИПНЯ 2000 РОКУ?
За бажанням або якщо з 01 липня 2000 року у пенсіонера відсутні 60 місяців страхового стажу, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку враховують заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01 липня 2000 року. Для цього необхідно надати довідку підприємства (правонаступника) чи архівної установи. Щоправда, цей заробіток підтверджують первинними документами про його нарахування.
Правило 1. Заробітна плата за період страхового стажу до 01 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату, виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 01 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
Форма довідки про заробітну плату наведена у додатку 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1.
У довідці мають бути зазначені назви первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреса, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.
Вибір найкращих 5 років поспіль до липня 2000 року для багатьох майбутніх пенсіонерів досить непростий. Для того, аби вибрати найвигідніший варіант, варто мати відомості про заробітну плату за кожен місяць за якомога більший період до липня 2000 року.
Слід зазначити, що вигідною має бути не сама зарплатня, а відношення Вашої зарплатні до середньої по Україні.
Порядок визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 919.
ФОРМУЛА, ЗА ЯКОЮ ОБЧИСЛЮЄТЬСЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЇ
Зп = Зс х Кз
де:
Зп - заробітна плата для обчислення пенсії, грн;
Зс - середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;
Кз - середній коефіцієнт заробітку.
ЩО ОЗНАЧАЄ КОЕФІЦІЄНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.
ЯК ЙОГО РОЗРАХУВАТИ ?

Коефіцієнт заробітної плати визначається шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.
Коефіцієнт заробітної плати вказує на те, яка була у людини заробітна плата по відношенню до середньої заробітної плати по Україні у кожному конкретному місяці.
Наприклад, коефіцієнт заробітної плати - 1,50000 вказує на те, що у людини у відповідному місяці заробітна плата була у 1,5 рази більше, ніж середня по Україні, коефіцієнт - 1,0000 - вказує на те , що заробітна плата була на рівні середньої, коефіцієнт - 0,50000 на те, що заробітна плата була у 2 рази менше у порівнянні із середньою.
Для визначення коефіцієнтів заробітної плати та обчислення розміру пенсії необхідно знати дані про середньомісячну заробітну плату за відповідний період (рік, місяць).
Такі дані (за період з 1958 року по 2002 рік включно) наведені у постанові Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1783 "Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян".
Остаточний коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи, згідно з наданими документами, визначається шляхом складання всіх щомісячних коефіцієнтів заробітної плати з подальшим діленням на кількість місяців, що беруть участь у розрахунку.
Якщо, індивідульний коефіцієнт заробітку склав - 1,25000, то це означає, що протягом трудової діяльності заробітна плата людини була вище на 25 %, ніж середня по Україні.
Отже, помноживши цей коефіцієнт на середню заробітну плату по Україні, ми осучаснюємо заробітну плату, визначаємо заробітну плату для обчислення пенсії.
ПОКАЗНИКИ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, за 1958-1991 роки, що застосовуються під час призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
РікПоказник середньомісячної заробітної платиРікПоказник середньомісячної заробітної лати
1958
76,71975
133.54
195977.7
1976
139.84
1960
78.3
1977
142.88
1961
81.3
1978
146.2
1962
84.2
1979
148.74
1963
85.4
1980
155.12
1964
87.61981
157.89
1965
93.86
1982
163.08
1966
96.71983
165.75
1967
100.01984
169.55
1968
107.01985
173.95
1969
110.681986
179.0
1970
115.171987
185.01
1971
118.571988
199.79
1972
121.911989
217.74
1973
125.31990
248.40
1974
128.461991
495.40
Примітка: Середня заробітна плата за рік (з 1958 по 1991) вважається щомісячною середньою заробітною платою в Україні, з якої сплачено страхові внески, відповідного року.
Правило 2. Дані про заробітну плату свідками не підтверджуються.
Не менш важливим є також показник середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески. Починаючи з жовтня 2011 згідно із законодавством, для призначення пенсії застосовується середня зарплата по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
Порядок визначення заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики.
Рік звернення за призначеннямТри календарні роки, що передують року призначення пенсіїСередня заробітна плата, грн
20122009-2011
2001,20
20132010-20122368,70
20142011-20132700,98
20152012-2014 2960,62
20162013-20153263,44
Отже, для того, щоб розрахувати заробітну плату для призначення пенсії, необхідно індивідуальний коефіцієнт заробітної плати помножити на середню зарплату по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
ПРИКЛАД 1. Пенсія за віком гр. А призначається у 2016 році, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати - 1,50000. Отже, заробітна плата для обчислення пенсії становить 4895,16 грн (3263,44 грн х 1,50000)
Правило 3. У разі відсутності на день призначення пенсії відповідних даних про заробітну плату враховується наявна заробітна плата за попередні місяці, з наступним перерахунком після отримання відповідних даних
ЩО ОЗНАЧАЄ ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАРОБІТКУ ?
Упродовж свого трудового шляху людина не завжди має високий заробіток. Під час обчислення пенсії ситуацію рятує так звана оптимізація заробітку. Розглянемо, для чого здійснюють оптимізацію та як вона впливає на розмір пенсійної виплати.
Оптимізація - виключення невигідного заробітку із розрахунку розміру пенсії.
Буває так, що певні періоди після липня 2000 року людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала відповідну допомогу (період отримання допомоги зараховують у страховий стаж, а в заробіток для обчислення пенсії за цей період враховують мінімальну заробітну плату, визначену в законодавстві).
Отже, якщо людина в окремі періоди трудової діяльності мала невисокий заробіток або певний час перебувала на обліку в центрі зайнятості й отримувала відповідну допомогу, під час призначення пенсії є потреба в здійсненні оптимізації заробітку.
За чинними законодавчими нормами, з періоду заробітку, з якого обчислюють розмір пенсії, можливо виключити період, який не перевищує 10 відсотків страхового стажу, наявного в особи. До того ж, час отримання допомоги у зв'язку із безробіттям виключають із підрахунку заробітку передусім і незалежно від перерв, а після того обирають період із найменшими коефіцієнтами заробітку підряд. І все це загалом - у межах 10 відсотків страхового стажу особи. Так, щоб після оптимізації залишився заробіток не менше як за 60 місяців.
Правило 4. Період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців (крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період).
Є періоди, які виключають із підрахунку заробітку (оптимізують) понад вказаних 10 відсотків страхового стажу.
Періоди роботи, які починаючи з 01.07.2000 можуть бути виключені додатково (за бажанням) понад вказаних 10 відсотків страхового стажу
  • строкова військова служба;
  • догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за інвалідом I групи; дитиною-інвалідом віком до 16 років та за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду (у тому числі з 01.01.2005 - за умови одержання відповідної допомоги або компенсації відповідно до законодавства)
  • догляд за особою похилого віку, яка досягла 80-річного віку (за умови одержання відповідної допомоги або компенсації відповідно до законодавства)
  • навчання до 01.01.2004.
ПРИКЛАД 2. Припустимо, жінці з 10.09.2016 призначено пенсію із заробітної плати за періоди з 01.03.1990 по 28.02.1995 та за всі періоди страхового стажу з 01.07.2000 по серпень 2016-го. Її страховий стаж становить 37 років 5 місяців. За цей час із 01.07.2004 по 30.04.2005 вона одержувала допомогу у зв'язку із безробіттям, а з 01.06.2007 по 31.03.2009 перебувала у відпустці по догляду за онукою до досягнення трирічного віку та отримувала відповідну допомогу (1 рік 10 місяців).
Страховий стаж 37 років 5 місяців - це 449 місяців, максимально в цьому разі може бути виключено 44 місяці. Спочатку виключаємо 10 місяців, коли вона отримувала допомогу в центрі зайнятості. А потім - 44 місяці підряд (це будуть періоди з 01.06.1992 по 28.02.1995 та з 01.07.2000 по 30.04.2001).
Крім того, понад 10 відсотків страхового стажу виключаємо період отримання допомоги по догляду за онукою (за умови одержання відповідної допомоги).
Незважаючи на те, що у людини можуть бути періоди роботи, які зараховані до страхового стажу в подвійному розмірі, під час визначення періоду оптимізації заробітку страховий стаж ураховують в одинарному розмірі.
Після проведення оптимізації в підрахунку заробітку повинно залишитися не менш ніж 60 місяців.
Правило 5. Під час визначення періоду оптимізації заробітку страховий стаж ураховують в одинарному розмірі.
ПРИКЛАД 3. Особа має 34 роки страхового стажу, в тому числі 5 років працювала в психіатричному чи інфекційному закладі охорони здоров'я, де стаж подвоюється.
Відповідно до норм ст. 60 Закону про пенсійне забезпечення (стаж до 01.01.2004 обчислюється з урахуванням норм цього Закону) робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.
Однак, під час оптимізації заробітку страховий стаж враховується в одинарному розмірі. Тобто, страховий стаж цієї особи становить 34 роки, а для оптимізації враховуватиметься 29 років (без подвоєння).
Не завжди вигідно виключати максимальну кількість місяців із періоду заробітку. Якщо в пенсіонера була стабільно висока заробітна плата, то під оптимізацію може підпасти період, менший за максимальний. Наприклад, за страхового стажу 35 років (420 місяців) буває вигідно виключити лише 11-12 місяців (а не 42 місяці). Виключення більшої кількості місяців може призвести до зменшення середнього коефіцієнта заробітку й, відповідно, розміру пенсії.
Правило 6. У разі, якщо особа у заяві про призначення пенсії не зазначає період заробітку, який є для неї невигідним, працівники органів Пенсійного фонду провадять «оптимізацію» заробітної плати автоматично за допомогою програмного забезпечення.
Отже, заробітна плата для визначення майбутнього розміру пенсії є одним із ключових показників. Звичайно, змінити розмір заробленої заробітної плати неможливо, тому про своє майбутнє необхідно подбати з замолоду, не погоджуючись на отримання заробітної плати "У КОНВЕРТІ".
Останє оновлення ( 11.10.2016 )